Overslaan en naar de inhoud gaan

Hardeman Keukens
0318 - 513 703
Plesmanstraat 54
3905 KZ Veenendaal

Privacyverklaring

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING HARDEMAN KEUKENS (VERSIE 30 JULI 2019)

Hardeman Keukens hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen uw privacy zeer serieus en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Dit privacybeleid geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van prospects, klanten en partners. Wij houden ons aan de eisen die de privacywet- en regelgeving stellen. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken uw persoonsgegevens nadat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Betaalgegevens met betrekking tot gedane kopen

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Voor het kunnen leveren van goederen en diensten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Voor wettelijke verplichtingen zoals belastingaangifte

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij zullen uw gegevens uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van uw opdracht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om zorg te dragen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hierbij blijven wij eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging van gegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan kunnen wij u naar een aantal gegevens vragen. Na uw verzoek reageren wij zo snel als mogelijk. ‍

Statistieken en profilering 

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. Met deze statistieken verbeteren we onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk zullen wij ons inspannen uw klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens te verwerken. Mocht u er niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Hardeman Keukens
0318 - 513 703
Plesmanstraat 54
3905 KZ Veenendaal